FK Cerová má nového predsedu a nový Výbor !!!

20.01.2012 14:59

FK Cerová má nového predsedu a nový Výbor !!!

V sobotu 14.1. sa konala Výročná členská schôdza nášho klubu, kde prišlo aj k zmenám vo vedení nášho klubu. Okrem tradičných správ o činnosti klubu, finančnej správy a zhodnotení účinkovania našich mužstiev sa konali aj volby, ktoré rozhodli o predsedovi a Výkonnom výbore FK pre nasledujúce dva roky. Novým predsedom sa stal doterajší člen Výboru Ľubomír PAVLÍK.

Vo Výkonnom výbore FK nastala jedna zmena oproti minulému voľebnému obdobiu, keď Miroslava Horvátha nahradil nový člen vo vedení klubu p. Ján VRKOČ.

Na prvej riadnej schôdzi vedenia FK sa stal podpredsedom FK Ing.Miroslav Masár, pokladníkom Miroslav Gurín, hospodárom FK Patrik Fukna a nový člen Výboru Ján Vrkoč bol poverený manažmentom mužstva dospelích a zodpovedným za chod mužstva, prípravu a komunikáciu s trénerom.

TU nájdeš kompletný zoznam členov vedenia FK.

—————

Späť