Futbalový rok 2013 sme zahájili !!!

20.01.2013 09:07

          V sobotu 19.1.2013 sa konala v mieston Kultúrnom dome Výročná členská schôdza FK Cerová.

Celú schôdzu otvoril predseda FK Ľ.Pavlík a na jej úvod sme si symbolickou minútou ticha uctili pamiatku zosnulého členy Výboru FK Ivana Čerešníka.

Po schválení programu si prítomní postupne vypočuli správu o činnosti FK v roku 2012 ktorú predniesol predseda Ľ.Pavlík, správu o hospodárení od pokladníka FK Miroslava Gurína, revíznu správu od P.Juráňa, a správy o činnosti oboch našich mužstiev. O čiinosti mužstva Dorastu nás oboznámil jeho tréner B.Drímal, o činnosti mužstva dospelích tréner J.Filuš.

Po krátkej prestávke vyplnenej občerstvením , ktoré pripravila Janka Čerešníková, nás čakali doplnkové voľby do Výboru FK. Po jednoznačnej voľbe sa novým členom Výboru FK stal p. Peter Ščepka.(viď foto).

V ďalšej časti schôdze nasledovala diskusia. V nej poďakovali za spoluprácu cerovskí hasiči, poľovníci, svoje slovom dostal aj Starosta obce p. Jánoš. Predseda Ľ.Pavlík všetkých oboznámil o prebiehajúcom futbalovom krúžku žiakov ZŠ Cerová a o pláne prípravy oboch našich mužstiev pred jarnou časťou. Podpredseda FK M.Masár oboznámil všetkých o možnosti prispieť nášmu klubu svojimi 2 percentami z daní a poďakoval Ľ.Pavlíkovi za vedenie našej webovej stránky.

Pre nás dôležitým bodom diskusie bola gratulácia p.L.Juráňovi k jeho životnému jubileu 60 rokov a odovzdanie pamätného dresu nášho klubu (viď foto).

 

Všetkým, ktorí sa na Výročnej členskej schôdzi zúčastnili aj touto cestou ďakujeme a prajeme všetkým úspešný futbalový rok 2013.

    

        L.Juráň a jeho jubileum 60 rokov.                    nový člen Výboru FK P.Ščepka

—————

Späť