Otvorený list predsedovi ObFZ !

26.10.2016 15:05

Vážený Predseda ObFZ Senica pán Jozef Rosa.

 

Touto cestou sa obraciame na Vás, ako na človeka, ktorý už iba ako jeden z mála kompetentných na ObFZ má našu dôveru a prosíme Vás o riešenie situácií, ktoré nastávajú v súvislosti s riadením súťaží a riešením situácií v zápasoch.
Sme nútení sa touto cestou ozvať po tom, čo sme si prečítali posledné ÚS a po tom, ako sa tým prehĺbila naša nespokojnosť s trestom nášho hráča. Po tom, ako bolo vedené naše stretnutie predohrávky 15.kola MO Radošovce-Cerová pánom Petrom Tokošom a potom, čo nastalo vylúčenie nášho hráča Jozefa Beňu sme považovali za zbytočné odvolávať sa, pretože nás k tomu viedli skúsenosti z minula. Našu nespokojnosť sme demonštrovali verejnou diskusiou, kde vyšli na svetlo sveta aj ďalšie zlé skúsenosti iných mužstiev. Prijali sme teda podľa nášho názoru príliš prísny trest pre nášho hráča (8 stretnutí nepodmienečne), aj keď si myslíme že išlo o neadekvátny trest a veľké poškodenie nášho mužstva. Po zhliadnutí poslednej US č.14 a po našom veľmi dôkladnom sledovaní situácií, ktoré boli „trestané“ v danej US, považujeme za potrebné podať podnet pre Vás, ako najvyššieho muža vo zväze, pre prešetrenie práce daných komisií.

V stručnosti: hráči, ktorí v prerušenej hre napadli súpera udretím hlavou, či nadmernou silou boli trestaní 4 ssn (Rehák, Čech), hráč, ktorý po vylúčení hanlivo a urážlivo napadne R – tiež 4 ssn (Chovanec). V porovnaním s naším trestom sú tieto rozhodnutia výsmechom nám. V stretnutí, ktoré je predčasne ukončené po BITKE hráčov, padnú tresty na smiešne 4 stretnutia. Na dôvažok v stretnutí Koválov – Kopčany, príde k vážnemu slovnému napadnutiu rozhodcu zo strany domáceho hráča a dvoch hráčov hostí, čo dokonca uviedol R v zápise...a BEZ TRESTU. Chovanie Labaša, Daniela a Nováka voči rozhodcovi bolo vysoko vulgárne, a dokonca výhražné !!! Máme si myslieť, že nie každému sa udelujú tresty rovnako? V týchto prípadoch je vidieť do očí bijúca nespravodlivosť. Navyše, takýmito nízkymi trestami zväz nepriamo podporuje takéto správania sa na zápasoch. „Veď čo sa nám stane, keď sa pobijeme? Mesiac si nezahrám??? „ Aký je to trest zo strany ŠTK pre obe mužstvá, ktoré sa na ihrisku pobijú, keď sa rozhodne, že obe mužstvá zápas prehrali a hotovo! Kde sú odpočty bodov? Jedno z mužstiev by zápas i tak zrejme prehralo (bitka za stavu 1:2)...čiže to mužstvo vyšlo bez trestu !!! Kde to sme? Na divokom západe? Ako môže rozhodovať o delegácii rozhodca, ktorý sám píska súťaž MO? Stačí sa tak pozrieť na počet nominácií P.Tokoša v Radošovciach za posledné roky a podobne!!! Ako môže rozhodca, ktorý vylúči hráča na najbližšom zasadaní udeľovať na dôvažok tomuto hráčovi aj tresty ako člen DK ??? Na zväze funguje nezdravá zaujatosť a nerovný meter voči klubom. Sme si vedomí, že môžeme týmto listom aj riskovať ešte väčšiu nevraživosť zväzu voči nášmu klubu. No ideme do tohto rizika s nádejou, že sa situácia pozitívne bude riešiť. Nechceme tomu veriť, že kluby sú tu iba k tomu, aby platili poplatky a ohýbali chrbát keď sa deje očividná nespravodlivosť.
Ako som na začiatku spomínal, ste jeden z mála ľudí na zväze, ktorý stále pôsobí dôveryhodne a má ešte našu podporu. Možno je to aj tým, že nezasahujete do daných problémov ako vykonávateľ. Aj preto Vás žiadame o preverenie týchto skutočností a o nápravu tak, aby nedôvera v ObFZ nezasiahla kluby do takej miery, že nebude vôľa so zväzom spolupracovať! Budeme radi, ak nás spätnou väzbou informujete o tom, aké kroky sa v súvislosti s naším podnetom udiali.
Ako posledné Vás informujem, že tento môj list Vám adresovaný sa stáva verejným a bude zverejnený na sociálnych sieťach tak, aby bol prístupný aj iným futbalovým zanietencom a klubom...

S pozdravom

Ďakujem, člen Výboru FK Cerová Ľubomír Pavlík.

—————

Späť