REHA MIROSLAV

REHA MIROSLAV

nar.:  23.12.1957                  tréner FK Cerová v rokoch:            

 

 

 

 

                jeseň      jar       jar     jeseň     jar       celková

                 2002    2003   2007   2007   2008     bilancia:

 zápasy:       15       15        15      15        15           75

   výhry:       9          7         7         4          5            32

 remízy:        5          2         3         4          2            16

 prehry:        1         6          5         7          8            27