VŠETKO NAJLEPŠIE !

VŠETKO NAJLEPŠIE !

V utorok 14.9. oslávil svoje okrúhle 50.narodeniny člen Výboru FK Cerová Jaroslav Michalica.

J.Michalica je dlhoročným členom FK Cerová a vo veľkej miere sa sazlúžil o rozvoj našej mládeže v klube, keď viedol ako tréner mužstvá žiakov i dorastu. V súčastnosti pracuje vo Výbore FK. K jeho jubileu mu touto cestou všetci členovia FK, Výboru a hráči gratulujú a želajú veľa zdravia a radosti z cerovského futbalu!

VŠETKO NAJLEPŠIE !!!