Nová akcia

04.03.2010 21:22

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.

—————

Späť