Klub FK Cerová

Futbalový klub CEROVÁ pracuje pod vedením trinásť členného Výkonného Výboru a o jeho zložení rozhoduje Výročná členská schôdza riadnym hlasovaním. Do vedenia klubu je zároveň volený predseda FK trojštvrtinovou väčšinou všetkých zúčastnených členov. Celé vedenie klubu má mandát na dvojročné funkčné obdobie.

V tejto rubrike Vás jednotlivo oboznámime o súčastnom zložení Výkonného Výboru FK , o domácom štadióne FK , nájdete tu zoznam členov FK ako i históriu FK Cerová.