Prvú myšlienku založiť v našej obci futbalové mužstvo priniesli chlapci študujúci na gymnáziu v Trnave Anton a Vendel Krchňavý , Gabriel Králik , Leopold Horňák , Jozef Kadleček a Anton Janák. Futbal začali hrať miesto lopty s handrami vypchatou pančuchou, bosí , alebo v čižmách. Kvôli rozlíšeniu hralo jedno mužstvo v košeliach a druhé do pol pása nahí. Ako brány slúžili zapichnuté lieskové prúty do zeme spojené konopnou šnúrou. Našim chlapcom boli častými súpermi chlapci z Prieval , Rozbehov a z Jablonice. Zápasy sa hrali hlavne na jeseň, keď sa z lúk pobralo všetko seno. Prvé stretnutie pred divákmi sa odohralo v roku 1932 na lúke pod Korlátkom proti chovancom Saleziánom zo Šaštína. Keď naši chlapci vyliezli z kríčkov len v trenírkach, tak ženy zvyknuté na konopné gate si zakrývali oči rukami s výkrikmi: "Sodoma, Gomora !" Vyhrali sme 3:2 a bol to veľký úspech. Neskôr s nami prehrala Jablonica 2:0 , Prievaly 8:1 a Rozbehy 12:1. Pre ďalší vývoj futbalu v dedine bolo treba ihrisko, no žiadosť futbalových zanietencov vtedajšie obecné zastupiteľstvo zamietlo.

     Ubehlo 18 rokov a na Cerovej sa založilo JRD. V Tej dobe bolo vyčlenené pole, ktoré futbalový nadšenci svojpomocne upravili na hraciu plochu. Písal sa rok 1950 a bola založená Telovýchovná jednota Cerová - Lieskové , ktorá bola zaradená do III. triedy dospelých i dorastu. Prvým predsedom bol František Retzer , po ňom Anton Janák , Alojz Stanek , Ján Drímal , Ľudovít Stankovianský , Rudolf Gembeš Ján Keračík.

     Uplynulo 10 rokov a TJ živorí. Pre získanie financií poriadajú členovia brigády, zábavy i divadlo. V r.1960 prešlo TJ pod ochranu Rašelinových závodov a vystupovalo pod názvom TJ Baník Cerová - Lieskové. Keď sa v roku 1967 Rašelinové závody dostali pod chotár Prievaly, ochrannú ruku prebralo JRD a názov klubu sa zmenil na Telovýchovná jednota Družstevník Cerová - Lieskové. O finančnú podporu sa staral i MNV Cerová. Situácia v TJ sa stabilizovala a každoročne sa poriadali i futbalové turnaje. Najčastejšími súpermi boli futbalisti Jablonice, Prieval, Prietrže, Hlbokého a tď.

     Na jeseň r.1978 bola na ihrisko zavedená prípojka vody a kanalizácia a v júni r.1979 sa začala stavba novej budovy s kabínami, klubovňou, tribúnou a sociálnymi zariadeniami, ktorá bola v r.1980 pri oslavách 30. výročia založenia TJ slávnostne uvedená do prevádzky. Prvým zápasom bolo priateľské stretnutie so starými pánmi Slovana Bratislava. Naši vyhrali 3:2. Od tejto doby už TJ pracovala pod vedením Jána Herdu. Celý objekt sa postupne zveľaďoval na čom majú veľkú zásluhu najmä Vladimír Jánoš, Ján Škola a Severín Petráš, ktorí svoj voľný čas obetovali pre prácu v TJ. V 90-tich rokoch sa k nim pridali M.Gurín, J.Michalica, Ľ.Michalica, J.Baláž, V.Harnúšek a ďalší. Vo vedení TJ a neskôr FK Cerová pôsobili v ďalších rokoch ako predsedovia M.Michalica, M.Horváth a J.Baláž.

foto: Slávnostné otvorenie štadióna: TJ Cerová - St.Páni Slovan Bratislava 3:2.

     TJ reprezentovali v súťažiach tri mužstvá: "A" mužstvo, dorast a žiaci. Pre nedostatok mládeže i často pre zlú finančnú situáciu mládežnické mužstvá pôsobili vo svojich súťažiach striedavo , keď dorast i žiaci boli nútení v niektorých ročníkoch pauzovať. Pri výchove mladých talentov sa vystriedali J.Mikulčík, P.RTežnák, Š.Masár, M.Beňák, Viktor Harnúšek, Vladimír Harnúšek, P.Lukáč, J.Michalica, P.Jánoš, P.Michalica, M.Horváth, J.Baláž, M.Gurín, M.Masár, J.Keračík a ďalší.

     "A" mužstvo vo svojej histórii zažilo množstvo striedavých úspechov i neúspechov. Svoj prvý veľký postup zažili hráči v r.1980 pod taktovkou Jána Keračíka . V r.1987 v dôsledku reorganizácie súťaží postúpili do II.triedy, z ktorej ale o rok vypadli. V r.1990 mužstvo pod vedením Dušana Olivu opäť postúpilo, no v r.1995 znova zostúpilo do II.triedy a v r.1997 opäť po veľkej reorganizácii súťaží zostúpilo až do najnižšej súťaže - VIII.ligy. Postup bol tak ako v rokoch 1980 a 1990 darčekom k výročiu. Pod vedením Bohuslava PavlíkaPavla Černáčka sa postúpilo do VII.ligy a hneď o rok znova pod tým istým vedením aj do najvyššej súťaže oblasti Senica/Skalica. V predchádzajúcich rokoch si trénerskú taktovku u "A" mužstva vyskúšali J.Mikulčík, P.Michalica, F.Ďuriš, P.Lukáč, M.Ondruš, G.Chovanec a J.Baláž. V najvyššej súťaži sme dosiahli veľký úspech v roku 2003 , kedy sme pod vedením Miroslava Rehu obsadili 2.miesto. V súťaži MO naše "A" mužstvo ešte viedli Štefan Gálik, Ľubomír Pavlík, Milan Ondruš a Pavol Hutta.

     Dnes naše "A" mužstvo pod vedením Jána Filuša (od zimy 2012) pôsobí v najvyššej oblastnej súťaži 11. rok v rade. Mužstvo dorastu pod vedením Bohumíra Drímala pôsobí taktiež v MO. Mužstvo žiakov pred časom zo súťaže MO odstúpilo a následne bolo zrušené.