Výkonný Výbor

      Predseda FK :           Podpredseda FK :        Pokladník FK :         Hospodár FK :

  

 Ing. Antonín VETEŠKA   Ing.Miroslav MASÁR       Miroslav GURÍN             Patrik FUKNA

       nar.: 15.11.1975              nar.: 17.11.1970              nar.: 4.7.1960              nar.: 4.12.1978

Členovia Výkonného Výboru FK Cerová:

   Ing. Ján ČEREŠNÍK        Bohumír DRÍMAL            Peter ŠČEPKA             Ing. Anton ŠVARC

     nar.: 18.10.1966             nar.: 23.8.1964                 nar.: 27.8.1972               nar.: 1.8.1953

      Peter KUCHTA         Jaroslav MICHALICA              Štefan VEREŠ               Ľubomír PAVLÍK

       nar.: 3.1.1967               nar.: 14.9.1960                     nar.: 26.12.1950                nar.: 24.7.1977

                                                          

                                                                 Lukáš JURÁŇ

                                                                 nar.: 26.12.1952