Štadión

Futbalový štadión sa do dnešnej podoby začal výrazne meniť na jeseň v roku 1978 , kedy tu bola zavedená prípojka vody a kanalizácia. V júni roku 1979 sa začala výstavba novej budovy s kabínami , tribúnou , klubovňou a sociálnymi zariadeniami. Ešte pred dokončením stavby tu naši chlapci odohrali priateľský zápas so ZŤS Petržalka. V roku 1980 bola stavba dokončená a pri príležitosti 30. výročia založenia TJ Cerová bolo slávnostné otvorenie štadióna. Ako prvé sa tu odohralo priateľské stretnutie futbalistov TJ Cerová so starými pánmi Slovana Bratislava. Naši vyhrali v pomere 3:2.

Postupne v jednotlivých rokoch bol štadión kompletne ozvučený , o čo sa zaslúžil hlavne dlhoročný člen vedenia TJ pán Severín Petráš. Toto ozvučenie je na štadióne využívané do dnes ! Ďalej bol dobudovaný bufet , tanečná plocha so zastrešeným pódiom , pripravená plocha pre tréningové ihrisko , závlahový systém a najmä osvetlenie hracej plochy pre tréningové využitie. Celý areál dnes tak spĺňa náročné podmienky pre bezproblémové poriadanie športových i spoločenských aktivít a je celoročne využívaný.    

Fotogaléria: Štadión