Členovia FK

Členom FK Cerová sa môžete stať aj Vy. Stačí sa prihlásiť ktorémukoľvek členovi Výkonného Výboru FK a zaplatiť minimálny členský poplatok vo výške 10 €.

V súčasnosti je zoznam členov FK Cerová takýto:

 

Por.č. Meno a priezvisko: Bydlisko:
1. Ing. Baláž Jozef Cerová č.144
2. Balúch Štefan Cerová č. 19
3. Čerešník Ivan Cerová č.236
4. Ing. Čerešník Ján Cerová č.18
5. Čerešníková Jana Cerová 236
6. Čerešník Miroslav Cerová č.18
7. Černáček Pavol Cerová č.309
8. Černáček Pavol Cerová-Brezina
9. Černek Milan Senica
10. Drímal Bohumír Cerová č.137
11. Drímal Peter Cerová č.137
12. Dulanský Tomáš Plavecký Peter
13. Fukna Patrik Cerová č.
14. Gurín Michal Cerová č.133
15. Gurín Miroslav Cerová č.133
16. Gurín Miroslav ml. Cerová č.133
17. Harnúšek Ľubomír Cerová č. 134
18. Harnúšek Vladimír ml. Cerová č.134
19. Herda Andrej Cerová č.390
20. Herda Ján st. Cerová č.390
21. Herda Roman Robotnícka 54/3, SE
22. Holásek Marek Cerová
23. Horváth Miroslav Cerová č.111
24. Hutta Pavol Mudrochova 1356,SE
25. Hutta Martin Cerová
26. Chovanec Milan Cerová č.63
27. Chovanec Pavol Cerová č. 40
28. Janák Andrej Cerová č.402
29. Janák Jozef st. Cerová č.419
30. Janák Štefan Cerová č.
31. Jánoš Pavol Cerová č.
32. Jánoš Vladimír Cerová č.
33. Juráň Lukáš Cerová č.
34. Juráň Peter L.Svobodu, SE
35. Kadlíček Eduard Cerová č. 452

 

 

36. Kadlíček Rastislav Senica
37. Kala Jaroslav Cerová
38. Kalová Jozefína Cerová
39. Kassay Dušan Plavecký Peter
40. Keračík Ján Cerová č. 267
41. Kiráľ Matej Prievaly
42. Konopa Roman Cerová č.325
43. Kuchta Peter Cerová č. 14
44. Kunštek Marián Senica
45. Lukáč Eduard Cerová č. 29
46. Maderič Jozef Cerová č.350
47. Maderič Pavol Cerová č.350
48. Malý Stanislav Senica
49. Ing. Masár Ján Cerová č. 381
50. Masár Jozef Cerová č. 381
51. Ing. Masár Miroslav ml. Cerová č.381
52. Ing. Masár Miroslav st. Cerová č.380
53. Mihály Peter Cerová č.
54. Michalica Ján Cerová č.167
55. Michalica Jaroslav Cerová č.114
56. Michalica Jozef Cerová č.35
57. Michalica Ľudovít Cerová č.114
58. Ing. Michalica Miroslav Cerová č.
59. Michalica Pavol Cerová č.
60. Mikulčík Tomáš Senica
61. Ondrovič Vladimír Pl.Peter
62. Oravec Rudolf Cerová č.248
63. Pavlík Bohuslav Cerová č.188
64. Pavlík Daniel Cerová č.188
65. Pavlík Ľubomír Cerová č.188
66. Pavlíková Jozefína Cerová č.188
67.    
68. Pretóry Ľubomír S. Jurkoviča 1207/48, SE
69. Pretóry Radoslav S. Jurkoviča 1207/48, SE

 

 

70. Ráček Tomáš Cerová č.
71. Režnák Peter Cerová č.
72. Slovák Jaroslav Cerová č.
73. Surový Martin Senica
74. Tomek Miroslav Cerová č.28
75. Tomek Peter Cerová č.
76. Vanek Roman Senica
77. Vavrovič Juraj Senica
78. Veteška Anton Cerová č.138
79. Veteška Slavomír Cerová č.138
80. Vrablic Tomáš Senica
81. Žovák František st. Prievaly 344
82. Žovák František ml. Prievaly 344
83. Žovák Lukáš Prievaly 344