Výročná členská schôdza odštartovala futbalový rok 2011 !

08.01.2011 19:25

Výročná členská schôdza sa konala v sobotu 8.januára v Kultúrnom dome na Cerovej ! Zúčastnilo sa na nej 34 členov FK Cerová a schôdza mala nasledovný priebeh:

otvorenie Výročnej schôdze sa postaral predseda FK Ing.Jozef Baláž, ktorý privítal všetkých členov a hostí.

Schôdzu viedol tajomník klubu Ing.Miroslav Masár.

Správu o činnosti klubu v roku 2010 podal zúčastneným členom predseda klubu Ing.Jozef Baláž. Vo svojej správe vyzdvihol úspech našich dorastencov, ktorý po jarnej časti vyhrali svoju súťaž a postúpili do MO, spomenul prvenstvo nášho "A" mužstva po jarnej časti v súťaži Fair-play, pripomenul organizáciu osláv 60.výročia klubu a turnaja starých pánov, ocenil účasť členov na brigáde pri stavaní zábrany za futbalovou bránou a na záver poďakoval celému vedeniu FK za aktívnu činnosť v roku 2010.

správe o hospodárení oboznámil prítomných členov pokladník klubu Miroslav Gurín o celkovom finančnom stave klubu a o príjmoch a výdavkoch v roku 2010. Následnou revíznou správou potvrdil Peter Juráň pravdivosť týchto údajov a skonštatoval, že spomenuté hospodárenie je v súlade s priloženým peňažným denníkom.

Schôdza pokračovala správou o činnosti Dorastu, ktorú prečítal tréner Bohumír Drímal. Hodnotenie jarnej časti bolo vzhľadom na postup mužstva pozitívne a úspešné. Jesennú časť zhodnotil v dvoch častiach, keď prvá polovica jesene nevyznela pre klub dobre. Mužstvo sa na zápasy nedokázalo často zísť, čo vyvrcholilo tým že sme na zápas do B.Mikuláša nevycestovali. V druhej časti jesene sa mužstvo postupne zlepšovalo v morálke a zlepšilo prístup k zápasom. Prišli aj dobré výsledky, mužstvo do konca súťaže iba raz prehralo a zimuje na 7.mieste. Tréner spomenul aj potešiteľné napredovanie, keď niektorý hráči sa zapojili do prípravy s "A" mužstvom a traja hráči striedavo nastupovali aj v majstrovských zápasoch dospelích.

Správu o činnosti "A" mužstva prečítal tréner Pavol Hutta. Spomenul kompletné zmeny v kádri mužstva najmä pred jesennou časťou a podrobnejšie sa venoval výsledkom v súťaži a jednotlivým prístupom hráčov v tréningu. Na záver poďakoval vedeniu FK za spoluprácu a činnosť . (hodnotenie trénera nájdete tu)

Ďalej nasledovala diskusia s týmito vystúpeniami:

Jozef Baláž - pripomenul založenie webovej stránky klubu

starosta obce Cerová Vladimír Jánoš - okrem iného prisľúbil pomoc pri rekonštrukcii trávnatej plochy a jej odvodnenie.

Jozef Masár - vystúpil ako zástupca hasičov Cerová.

Lukáš Juráň - v mene ObFZ Senica pozdravil členou a oboznámil o zmenách vo vedení a v komisiách. Členom oznámil, že za náš klub bol zvolený do Rady ObFZ Senica Ľubomír Pavlík. V skratke oboznámil o plánovanej reorganizícii súťaží.

Miroslav Masár - Podrobnejšie oboznámil o možnosti venovať 2% z dane na mládež

Pavol Hutta - oznámil termín začatia zimnej prípravy.

Ľubomír Pavlík - podrobne informoval o webovej stránke klubu a oznámil o súčasných zmenách v kádri.

Výročnú členskú schôdzu následne predseda klubu Ing.Jozef Baláž ukončil !

Občerstvenie na túto akciu nám poskytli Jozef Masár a Janka Čerešníková, za čo im touto cestou srdečne ďakujeme !