Podmienky diváckej ankety !

Do diváckej ankety sa môže zapojiť ktorýkoľvek fanúšik či divák v každom zápase. Princíp ankety spočíva v hodnotení hráčov Cerovej v dannom zápase. Na anketový lístok, ktorý obdržíte pri vstupe na štadión uvediete prvých troch domácich hráčov v takom poradí , v ktorom podľa vášho názoru podali najlepší výkon v zápase. Hráči budú následne ohodnotený bodovým ziskom podľa kľúča: 1.miesto - 5 bodov

                                                                    2.miesto - 3 body

                                                                    3.miesto - 2 body

Pri rovnosti bodov bude rozhodovať väčší počet umiestnení na 1.mieste, respektíve 2.mieste. Z jednotlivých výsledkov bude tvorený rebríček v ankete. Po každom zápase zverejníme prvé tri miesta bez bodového zisku. Ostatné poradie zostane utajené , aby sme zachovali súťaživosť hráčov i fanúšikov. Po poslednom zápase vyhlásime celkové poradie a prvých troch hráčov odmeníme.

Ak svoj anketový lístok podpíšete, dostanete sa do záverečného žrebovania fanúšikov o ceny, ktoré bude po skončení sezóny.

Platný anketový lístok je ten, v ktorom budú vyplnené všetky tri miesta a mená hráčov sa na jednom lístku nebudú opakovať. Odovzdaný lístok, na ktorom sa objaví jedno meno viac krát , alebo uvediete len jedno alebo dve mená hráčov , bude považovaný za neplatný !!! Do bodovania sa počíta aj nepodpísaný lístok !