Tréneri mužstva v MO

VETEŠKA Anton

nar.:  4.8.1961                  tréner FK Cerová v rokoch:            

 

 

 

 

            jeseň  Jar    

             2017   2018

 zápasy:    5       2

   výhry:    1       1

 remízy:     1       1

 prehry:     3       0 

 

—————

FILUŠ Ján

FILUŠ Ján

nar.: 30.7.1973                

 

 

 

   tréner TJ Cerová v rokoch:            

     jar 2012   jes     jar    jes     jar     jes    jar      jes    jar      jes     jar      jes    celková

                    2012  2013  2013  2014 2014  2015  2015  2016  2016  2017   2017  bilancia:

 zápasy: 15   15      15     15      15       15     15      15     15       15      15      10         175

   výhry:  9     9        7       8       10       11      6        7        8         8       4        1            88

 remízy:   2     2       4        2                2      2        2        2         0       3         4           27

 prehry:   4     4       4        5        3         2      7        6       5          7       8         5           60

—————

PAVLÍK ĽUBOMÍR

PAVLÍK ĽUBOMÍR

nar.:  24.7.1977                  tréner FK Cerová v rokoch:            

 

 

 

 

             jeseň   jar    jeseň  jar    jeseň  jeseň   jeseň     celková

             2003   2004   2005  2006   2006   2011     2017      bilancia:

 zápasy:   15       15      11       3        15        7         4              70

   výhry:    6         4        5        2        2          3         1              23

 remízy:     3         5        3        1        4          1         1              18

 prehry:     6         6        3        0        9          3         2              29

—————

HUTTA PAVOL

HUTTA PAVOL

nar.:  29.10.1962                  tréner FK Cerová v rokoch:            

          

 

 

 

              jeseň     jar    jeseň    jar    jeseň    jar    jeseň   jar    jeseň    celková

             2005   2006  2008  2009  2009  2010  2010 2011  2011    bilancia:

 zápasy:   4         12      15      15      15       4       15     15      8           103

   výhry:   2          2        4        9        7        1        7       5       2            39

 remízy:    1          2        3        3        2        1        0       8       1            21

 prehry:    1          8        8        3        6        2        8       2       5            43

—————

ONDRUŠ MILAN

ONDRUŠ MILAN

nar.:  4.8.1961                  tréner FK Cerová v rokoch:            

 

 

 

 

                 jeseň      jar          celková

                 2004    2005        bilancia:

 zápasy:       15       15              30

   výhry:       5          4                9

 remízy:        4          5                9

 prehry:        6          6               12

—————

REHA MIROSLAV

REHA MIROSLAV

nar.:  23.12.1957                  tréner FK Cerová v rokoch:            

 

 

 

 

                jeseň      jar       jar     jeseň     jar       celková

                 2002    2003   2007   2007   2008     bilancia:

 zápasy:       15       15        15      15        15           75

   výhry:       9          7         7         4          5            32

 remízy:        5          2         3         4          2            16

 prehry:        1         6          5         7          8            27

—————

GÁLIK ŠTEFAN

GÁLIK ŠTEFAN

nar.:                                 tréner FK Cerová v rokoch:            

 

 

 

 

                         jeseň 2001      jar 2002    celková bilancia:

 zápasy:                   15                 15                 30

   výhry:                   7                    8                  15

 remízy:                    3                    2                   5

 prehry:                    5                    5                  10

 

—————